INDEXPO

با نیم نگاهی به جذابیت نمایشگاه های معماری و طراحی داخلی در داخل و خارج از کشور بر آن شدیم تا در فضایی متفاوت نسبت به معرفی مستقیم برندهای مطرح به دست اندر کاران ساخت و ساز، معماران، طراحان داخلی و دیگر علاقمندان اقدام نماییم.
امید است رویدادهای مختلف برنامه ریزی شده در طول سالهای آتی در نمایشگاه ایندکسپو، مسبب فعالیت بیشتر و زمینه ساز ارتقاء سطح کیفی پروژه های خرد وو کلان در کشور باشد.

با نیم نگاهی به جذابیت نمایشگاه های معماری و طراحی داخلی در داخل و خارج از کشور بر آن شدیم تا در فضایی متفاوت نسبت به معرفی مستقیم برندهای مطرح به دست اندر کاران ساخت و ساز، معماران، طراحان داخلی و دیگر علاقمندان اقدام نماییم.
امید است رویدادهای مختلف برنامه ریزی شده در طول سالهای آتی در نمایشگاه ایندکسپو، مسبب فعالیت بیشتر و زمینه ساز ارتقاء سطح کیفی پروژه های خرد وو کلان در کشور باشد.

ایندکسپو نمایشگاهی است متفاوت، در حوزه معماری و طراحی داخلی

ما در محیطی کاملا حرفه ای، در عین حال دوستانه و صمیمی، با حصول اطمینان از اعتبار، صحت عمل و پیشینه ی حرفه ای صدها شرکت داخلی و خارجی، اقدام به معرفی مستقیم ایشان نموده و زمینه ساز فعالیت گسترده نامبردگان در بخش های مختلف، از نما و پنجره تا مبلمان و اقلام دکوراتیو داخلی، سنگ، سرامیک و تکنولوژی های برتر ساختمانی میشویم، تا قشر حرفه ای و علاقه‌مندان این حوزه بتوانند ضمن آشنایی با دستاورد های نوین و مدرن امروزی، نیاز خود را در زمینه های مختلف تامین کرده و موجبات ارتقا سطح کیفی پروژه های خرد و کلان خود را فراهم آورند.
نمایشگاه ایندکسپو به گونه ای طراحی شده تا با هر موضوع تخصصی، هزاران نفر از بهترین معماران، طراحان، سازندگان، سرمایه گذاران، صنعتگران و تجار بنام داخلی و خارجی دورهم گرد آمده تا ضمن آشنایی با محصولات جدید، نظرات خود را با یکدیگر مبادله و موجبات تعامل داد و ستد با یکدیگر را فراهم آورند.

درخواست غرفه

ایندکسپو نمایشگاهی است متفاوت، در حوزه معماری و طراحی داخلی

ما در محیطی کاملا حرفه ای، در عین حال دوستانه و صمیمی، با حصول اطمینان از اعتبار، صحت عمل و پیشینه ی حرفه ای صدها شرکت داخلی و خارجی، اقدام به معرفی مستقیم ایشان نموده و زمینه ساز فعالیت گسترده نامبردگان در بخش های مختلف، از نما و پنجره تا مبلمان و اقلام دکوراتیو داخلی، سنگ، سرامیک و تکنولوژی های برتر ساختمانی میشویم، تا قشر حرفه ای و علاقه‌مندان این حوزه بتوانند ضمن آشنایی با دستاورد های نوین و مدرن امروزی، نیاز خود را در زمینه های مختلف تامین کرده و موجبات ارتقا سطح کیفی پروژه های خرد و کلان خود را فراهم آورند.
نمایشگاه ایندکسپو به گونه ای طراحی شده تا با هر موضوع تخصصی، هزاران نفر از بهترین معماران، طراحان، سازندگان، سرمایه گذاران، صنعتگران و تجار بنام داخلی و خارجی دورهم گرد آمده تا ضمن آشنایی با محصولات جدید، نظرات خود را با یکدیگر مبادله و موجبات تعامل داد و ستد با یکدیگر را فراهم آورند.

در خواست غرفه و اسپانسری